top of page
Ondersteunersklub

Ondersteunersklub

Agtergrond:

Die Hoërskool Montagu Ondersteunersklub (HSMO) is amptelik gestig op 6 April 2021, en voldoen aan die FEDSAS reëls en regulasies. Die Klub het wel voor dit reeds bestaan, maar is op hierdie datum geformaliseer.

Doelstelling:

Die oorhoofse doelstelling van die HSMO is ter bevordering van die Skool insluitende die leerders. (Detail is beskikbaar in die HSMO Grondwet, wat beskikbaar is op aanvraag.)

Lidmaatskap:

Lidmaatskap is nie beperk nie en alle persone van goeie karakter wie dit ten doel het om die doelstellings van die HSMO te ondersteun en te bevorder en bereidwillig is om hom of haar te vereenselwig met die doelstellings van die Klub, mag lidmaatskap verkry.

Bestuurskomitee:

Groep verkose lede, wat verantwoordelik is vir die beleid, administrasie en algemene beheer van die HSMO, en is bevoeg om na goeddunke op te tree om die doelstellings van die grondwet na te streef en uit te voer.

Waarom moet jy betrokke raak:

Met ‘n groeiende getal ouers wat nie in staat is om skoolfonds ten volle of enigsins te betaal nie, is daar meer en meer druk op skole om hul eie fondse in te samel vir verbeterings by die skool, asook bystand vir leerders wat op provinsiale vlak deelneem aan sport- en kultuuraktiwiteite.

Wat sluit my lidmaatskap in:

Dit bied jou gratis toegang (2 ledekaartjies) tot alle tuis sportwedstryde, twee kuiers saam met die ander lede per jaar, minimum van 2 HSMO nuusbriewe per jaar, ekstras soos afslag op die huur van die klubhuis, 1ste opsie op bestelling van HSMO klere items.

Wat word van my as lid verwag:

Om as ambassadeur op te tree vir HSM en jou kennis, vaardighede en tyd beskikbaar te stel om via die HSMO by te dra tot die skool. Bv. Braai by die sportdae, werk in die Voerkraal (snoepie), help met reëlings van funksies, jou kennis en vaardighede beskikbaar te stel vir spesifieke projekte van die HSMO.

Hoe sluit ek aan:

Betaal jou R250 ledegeld teen 31 Maart 2024, en ontvang jou ledekaartjies.

Rekening Naam:                                 Hoërskool Montagu Ondersteunersklub

Bank en Tak:                                       ABSA, Montagu

Rekening No.                                      410 100 7531

Tak Kode:                                            632005

Verwysing:                                          Van + Naam + sel nommer

Epos bewys van betaling:    jd@r62mail.co.za en dettbarnm@gmail.com

HSMO Inskrywingsvorm

Die Bestuur

Die Bestuur

Voorsitter:  M. Dettbarn

Ondervoorsitter:  L. Rossouw

Tesourier:  E. Roos

Sekretaresse:  V. Ellis

Skoolverteenwoordigers:  

E. Joubert en C. Burger

Bestuurslede:  

S. Joubert en D. Joubert

bottom of page