Die Skool

 Hoërskool Montagu se skoolterreine

Die dorp is in 1854 aangelê en die eerste skooltjie is in 1858 gebou.  In 1921 word 'n nuwe hoërskool, bekend as "Kanonkop-kollege" gebou.  Die huidige skoolgebou is in 1959 in gebruik geneem en oor die jare opgegradeer om aan die behoeftes van 'n moderne skool te voldoen.

Vandag is die Hoërskool Montagu 'n goed toegeruste skool met 'n koshuis, geleë in 'n landelike omgewing met 'n leerlingtal van 530 vanaf Graad 8 tot Graad 12.

Die Hoërskool Montagu is 'n akademiese hoërskool wat vir leerlinge die geleentheid bied om hulle te bekwaam vir universiteits- sowel as ander tersiêre opleiding.

Die vakkeuse bied aan leerlinge die geleentheid om 'n keuse te maak wat enige verdere studie dek.  Daar word voorsiening gemaak vir drie klasgroepe in elke graad.  Leerlinge kan, volgens hul vermoë, hulle vakke so kies dat hulle maksimum voordeel put uit die skool.

Benewens akademiese bedrywighede, presteer die skool op vele ander terreine.  Op sportgebied lewer die skool gereeld provinsiale spelers. Oor die afgelope drie jaar verwerf meer as 50 leerlinge provinsiale kleure in ' verskeidenheid van sport- en kultuuraktiwiteite.   Daar is 'n wye verskeidenheid buitemuurse bedrywighede waarvan opvoedkundige toere, kampe, kunstefeeste en sportklinieke van die hoogtepunte is.

Dit is dus duidelik dat die Hoërskool Montagu 'n skool is met 'n trotse tradisie en 'n mooi toekoms.  Oud-leerlinge trap vandag diep spore - nie net op Montagu nie, maar dwarsoor die land.  Die gereelde reünies van Graad 12-klasse wys dat  oud-leerlinge nie hulle "Alma Mater" vergeet nie.

Waardes, Visie en Missie

ONS WAARDES

Ons dien ons taal, ons nasie en ons land

Ons dien ons gemeenskap en medemens

Ons gehoorsaam en respekteer ons ouers en meerders

Ons stry ‘n styd vir die behoud van die goeie

en streef die ontwikkeling van ‘n waardegedrewe karakter na

Ons woord is ons eer

Ons dien ons skool en streef daarna om sy goeie naam uit te bou

Ons streef daarna om eerlik, opreg, getrou en vriendelik te wees

Ons jag wysheid en kennis na

Ons glo dat deur mekaar te respekteer en die kwaad te vermy,

die beginsel van wysheid is

Ons eerbiedig die leuse van ons skool

 

VISIE

‘n Skoolomgewing waarin die potensiaal van almal op akademiese-,

kulturele- en sportgebied optimaal verwesenlik kan word en leerlinge in

hul totalitiet kan ontwikkel.

 

MISSIE

Die missie van Hoërskool Montagu is om elke leerling deur goeie,

gebalanseeerde, opvoedkundige onderwys op doelgerigte en planmatige

wyse met behulp van Afrikaans as voertaal te begelei tot volwassenheid

sodat hy/sy eendag sy/haar plek in die naskoolse lewe op ‘n

verantwoordelike wyse kan inneem.

 
 

Skoollied

skoolwapen.jpg

Soos 'n moeder bewaak deur tweelingstroom,
Op haar naam en haar skoonheid trots,
Met groen wingerdstok en doringboom,
Onder bloue kruin en rots;
Waar die vaal Karoo sy ryk begin
En die son sy helder strale strooi,
Lê ons dorpie met die skool wat ons bemin;
Lank lewe Alma Mater!

Koor:

Mag ons skool lank bestaan en haar glorie behou!
Tot haar eer sal ons leef en haar lees bly ons trou.
Ons sal waak oor haar naam en voortsprei die faam
En die roem van die Hoërskool van Montagu

(*Woorde en Musiek deur S J du Toit - 'n oud-leerling)

Die Hoof

Mnr. Prins het in 1991 aan die Paul Roos Gimnasium gematrikuleer en daarna het hy sy B.Com Wiskunde graad en Hoër Onderwysdiploma aan die Universiteit van Stellenbosch voltooi.

 

Sy eerste pos was by Hugenote Hoërskool in Wellington waar hy Wiskunde en Rekeningkunde tot matriek aangebied het.

 

Mnr. Prins is vanaf 2002 by Hoërskool Montagu aangestel as ‘n  departementshoof in die handelsafdeling. Hy is skoolhoof vanaf 2017 en dien reeds vanaf 2002 op die skool se beheerliggaam. 

 

Hy word ondersteun deur sy vrou, Sanette, Hoof by Robertson Voorbereidingskool  en kinders, Conrad en Carli.

 
 

Beheerliggaam

Hannes111.png

Voorsitter: 
Hannes Gous

Phillippie111.png

Tesourier: 
Phillippie Olivier

Willem111.png

Grond en Geboue: 
Willem Sadie

Chris111.png

Koshuis: 
Chris Hanekom

Janine111.png

Lid van Skoolbestuurspan: 
Janine Beukes 

Ashlene111.png

Onder-voorsitter: 
Ashlene Malgas

Henriette111.png

Sekretaresse: 
Henriëtte Coetzee

Leana111.png

Bemarking & Sosiaal: 
Leana van Deventer

Mnr Prins111 design.png

Skoolhoof: 
Tertius Prins

Lindie111.png

Lid van Skoolbestuurspan: 
Lindi Ferreira

Liezl111.png

Nie-opvoederlid: 
Liezl Lewis 

 

 

Leerder Hoofleiers: 

Zindi van Zyl & Dirk-Louw van der Westhuizen