top of page

Akademie

Akademie

Leerders ontvang op akademiese gebied onderrig, aanmoediging en stimulering van hoogstaande gehalte.  Die hele skool skryf jaarliks twee groot eksamens  (Junie en November).  In die eerste kwartaal skryf die skool 'n mini-eksamen.  Die graad 12-klas skryf September hulle gebruiklike proefeksamen, terwyl die res van die skool 'n mini-eksamen skryf.  Leerders se vordering word deur gereelde toetse, tuiswerk en opdragte gemonitor.  

Matriekuitslae 2022:
Ons Toppresteerders 

Agter v.l.n.r.:  Hannechia Moses, Janie Marais, Nienke Strauss, Franco de Kock,

JG van Deventer, Brooklyn Kiewiets.

Voor v.l.n.r.:  Eben Carstens, Philip Olivier, Neline Swart, Jaylee Antonie.

 Top 10 kandidate 2022:

 1.  Franco de Kock (8 Onderskeidings) - 93,42%

 2.  JG van Deventer (5 Onderskeidings) - 80,14%

 3.  Nienke Strauss (4 Onderskeidings) - 79,42%

 4.  Brooklyn Kiewiets (5 Onderskeidings) - 77,57%

 5.  Janie Marais (4 Onderskeidings) - 76%

 6.  Hannechia Moses (3 Onderskeidings) - 75,85%

 7.  Philip Olivier (2 Onderskeidings) - 75,71%

 8.  Eben Carstens (3 Onderskeidings) - 75,57%

 9.  Neline Swart (2 Onderskeidings) - 75,57%

10.  Jaylee Antonie (2 Onderskeidings) - 75,14%

Vakkeuses

Vakkeuses

Gr. 8 & Gr. 9 Vakke

Leerareas aangebied vir die Algemene Onderwys-Fase 


1. Afrikaans en Engels
2. Mens- & Sosiale Wetenskappe
3. Tegnologie
4. Wiskundige Wetenskappe
5. Natuurwetenskappe
6. Kuns & Kultuur

7. Ekonomiese & Bestuurswetenskappe

8. Lewensoriëntering

open-book-1428428_1280.jpg

Gr. 10 tot Gr. 12 Vakke

Leerareas aangebied vir die Verdere Onderwys-Fase

 Verpligte vakke:

 1. Afrikaans Huistaal

 2. Engels Huistaal / Engels Eerste

     Addisionele Taal

 3. Wiskunde / Wiskundige Geletterdheid

 4. Lewensoriëntering

 Keusevakke:

 5. Besigheidstudies  

 6. Fisiese Wetenskappe  

 7. Geskiedenis

 8. Geografie

 9. Ingenieursgrafika en Ontwerp

 10. Lewenswetenskappe

 11. Rekenaartoepassingstegnologie

 12. Rekeningkunde 

 13. Toerisme

 14. Kuns


 Ekstra vak:

 (Bykomende onkoste en onderworpe aan keuring)

 15. Rekenaartoepassingstegnologie word as 
ekstra vak vanaf Gr. 10 aangebied.

homework-2521144_1280.webp
bottom of page