top of page

Akademie

Akademie

Leerders ontvang op akademiese gebied onderrig, aanmoediging en stimulering van hoogstaande gehalte.  Die hele skool skryf jaarliks twee groot eksamens  (Junie en November).  In die eerste kwartaal skryf die skool 'n mini-eksamen.  Die graad 12-klas skryf September hulle gebruiklike proefeksamen, terwyl die res van die skool 'n mini-eksamen skryf.  Leerders se vordering word deur gereelde toetse, tuiswerk en opdragte gemonitor.  

Matriekuitslae 2023:
Ons Toppresteerders 

Agter v.l.n.r.:  Willem Nel, Christian Swart, Carli Prins, Mnr. Benadie.

Middel v.l.n.r.:  Ann-Luméy Pieterse, Raynard Mitchell, Ewan Coetzee, Zoë Hahndiek.

Voor v.l.n.r.:  Jean-Pierre Matthee, Geriant Segelaar, Brayden Baartman.

 Top 10 kandidate 2023:

 1.  Geriant Segelaar (7 Onderskeidings) - 88,3%

 2.  Raynard Mitchell (5 Onderskeidings) - 85,1%

 3.  Ewan Coetzee (4 Onderskeidings) - 81,7%

 4.  Carli Prins (4 Onderskeidings) - 81,7%

 5.  Ann-Luméy Pieterse (3 Onderskeidings) - 79,1%

 6.  Brayden Baartman (3 Onderskeidings) - 78,4%

 7.  Zoë Hahndiek (3 Onderskeidings) - 77,4%

 8.  Christian Swart (3 Onderskeidings) - 77,1%

 9.  Willem Nel (3 Onderskeidings) - 75,6%

10.  Jean-Pierre Matthee (2 Onderskeidings) - 72,9%

Vakkeuses

Vakkeuses

Gr. 8 & Gr. 9 Vakke

Leerareas aangebied vir die Algemene Onderwys-Fase 


1. Afrikaans en Engels
2. Mens- & Sosiale Wetenskappe
3. Tegnologie
4. Wiskundige Wetenskappe
5. Natuurwetenskappe
6. Kuns & Kultuur

7. Ekonomiese & Bestuurswetenskappe

8. Lewensoriëntering

open-book-1428428_1280.jpg

Gr. 10 tot Gr. 12 Vakke

Leerareas aangebied vir die Verdere Onderwys-Fase

 Verpligte vakke:

 1. Afrikaans Huistaal

 2. Engels Huistaal / Engels Eerste

     Addisionele Taal

 3. Wiskunde / Wiskundige Geletterdheid

 4. Lewensoriëntering

 Keusevakke:

 5. Besigheidstudies  

 6. Fisiese Wetenskappe  

 7. Geskiedenis

 8. Geografie

 9. Ingenieursgrafika en Ontwerp

 10. Lewenswetenskappe

 11. Rekenaartoepassingstegnologie

 12. Rekeningkunde 

 13. Toerisme

 14. Kuns


 Ekstra vak:

 (Bykomende onkoste en onderworpe aan keuring)

 15. Rekenaartoepassingstegnologie word as 
ekstra vak vanaf Gr. 10 aangebied.

homework-2521144_1280.webp
bottom of page