Akademie

 

Leerders ontvang op akademiese gebied onderrig, aanmoediging en stimulering van hoogstaande gehalte.  Die hele skool skryf jaarliks twee groot eksamens  (Junie en November).  In die eerste kwartaal skryf die skool 'n mini-eksamen.  Die graad 12-klas skryf September hulle gebruiklike proefeksamen, terwyl die res van die skool 'n mini-eksamen skryf.  Leerders se vordering word deur gereelde toetse, tuiswerk en opdragte gemonitor.  

Matriek A-gemiddeldes

Matriek A-gemiddeldes kandidate Hoerskool Montagu

Agter v.l.n.r.:  Mnr. T. Prins, Nina Boshoff, Anke le Grange, Tia Esterhuyse, Pieter Visser, Wendall Conradie.

Voor v.l.n.r.:  Jamay Belelie, Suné den Engelsman, Enrike Groenewald, Ryan Carelse

 Top Kandidate 2020:

 1.  Tia Esterhuyse (6 Onderskeidings) - 86%

 2.  Enrike Groenewald (6 Onderskeidings) - 85%

 3.  Tariq Dollie (5 Onderskeidings) - 84%

 4.  Nina Boshoff (4 Onderskeidings) - 83%

 5.  Suné den Engelsman (5 Onderskeidings) - 83%

 6.  Anke le Grange (5 Onderskeidings) - 82%

 7.  Ryan Carelse (4 Onderskeidings) - 82%

 8.  Jamay Belelie (5 Onderskeidings) - 82%

 9.  Pieter Visser (4 Onderskeidings) - 81%

10.  Wendall Conradie (5 Onderskeidings) - 80%

 

Vakkeuses

Gr. 8 & Gr. 9 Vakke

Leerareas aangebied vir die Algemene Onderwys-Fase 


1. Afrikaans en Engels
2. Mens- & Sosiale Wetenskappe
3. Tegnologie
4. Wiskundige Wetenskappe
5. Natuurwetenskappe
6. Kuns & Kultuur

7. Ekonomiese & Bestuurswetenskappe

8. Lewensoriëntering

open-book-1428428_1280.jpg

Gr. 10 tot Gr. 12 Vakke

Leerareas aangebied vir die Verdere Onderwys-Fase

 Verpligte vakke:

 1. Afrikaans Huistaal

 2. Engels Huistaal / Engels Eerste

     Addisionele Taal

 3. Wiskunde / Wiskundige Geletterdheid

 4. Lewensoriëntering

 Keusevakke:

 5. Besigheidstudies  

 6. Fisiese Wetenskappe  

 7. Geskiedenis

 8. Geografie

 9. Ingenieursgrafika en Ontwerp

 10. Lewenswetenskappe

 11. Rekenaartoepassingstegnologie

 12. Rekeningkunde 

 13. Toerisme


 Ekstra vakke

 (Bykomende onkoste en onderworpe aan

 keuring)

 14. Rekenaartoepassingstegnologie en Kuns  word as ekstra vakke vanaf Gr. 10 aangebied.

homework-2521144_1280.webp